Sari la conținut

Pachete pentru branșe

TimeLine ERP oferă funcții specifice diverselor sectoare industriale, cele mai importante fiind prezentate mai jos. O grupare a funcționalității pe categorii poate fi consultată aici.

Module de bază recomandate

 • Proprietăți tehnice: definire seturi de proprietăți (numerice, text, listă de valori), alocare la articole sau fișiere PDM/DMS, posibilitate de căutare după proprietăți
 • Depozite multiple: numere de lot, de serie, locații de depozitare
 • Managementul rețetelor de producție: planuri de lucru multiple, operații și materiale alternative, produse secundare și deșeuri de proces
 • Modul pentru recepția facturilor de intrare: import din email sau scanare, definire sarcini de verificare (cu comentarii, redirectare etc.), transfer în document de achiziție prin Tokenizer
 • Evaluarea furnizorilor
 • Inventar
 • Producție externă: depozite externe, documente de însoțire a mărfii și raportare
 • Comenzi de producție cu produse cuplate (pentru matrițe cu multiple cuiburi)
 • Raportarea producției
 • Captura de date de la mașinile de producție (inclusiv monitor grafic și alerte la inactivitate)
 • Mentenanță: planuri de service, piese de schimb și consumabile
 • Planificarea personalului
 • Rapoarte de verificare pentru mostre
 • Evaluarea stocurilor și a producției: evaluarea FIFO a stocurilor la o anumită dată, evaluarea FIFO a producției în curs, stabilirea prețului de intrare din producție pe baza calculației estimative a comenzii de producție, transfer în contabilitate
 • Gestiunea elementelor deschise: propuneri de plată și somații
 • Alocarea costurilor interne (între puncte de lucru sau fabrici)
 • DMS (managementul documentelor atașate) cu OCR, coduri de bare, versionare, arhivare și drepturi de acces

Module pentru producția de serie

 • Comenzi succesive (atât de vânzare cât și de achiziție)
 • Funcții Automotive (câmpuri specifice și etichete VDA)
 • Interfață EDI (Electronic Data Interchange): import/export-ul diverselor tipuri de documente
 • Funcție ATP (Available to promise): calculul termenului de livrare direct în momentul introducerii comenzii clientului
 • Planuri de verificare a achizițiilor, definite în funcție de familia de articole
 • Planificarea grafică a comenzilor de producție:
  • Generală și în detaliu
  • Vizualizare: Gantt sau calendar
  • Niveluri de simulare
  • Planificare alternativă
  • Planificare flexibilă: reasignare mașină, modificare ordine comenzi, fixare, divizare sau contopire cantități din comenzi de producție distincte
 • Proces automat APS (Advanced Planning and Scheduling)
 • Depozite de consignație (pentru achiziție și vânzare), propuneri de facturare
 • Calculații: antecalculații multi-nivel integrate în procesul de ofertare, generator de variante, postcalculația comenzilor de producție
 • Gestiunea desenelor tehnice: număr, index, descriere și integrare DMS
 • Propuneri de livrare (FIFO, liste de încărcare)
 • Gestiunea ambalajelor refolosibile: definire structură de ambalare per partener de afaceri, posibilitate de reambalare, mutarea automată în/din contul partenerului de afaceri a ambalajelor livrate
 • Controlul calității: planuri de control, raportare măsurători, fișe de neconformități, comenzi de reprelucrare, gestiune SDV-uri
 • Gestiunea proiectelor și APQP: etape, documente și e-mailuri
 • Gestiunea matrițelor: inclusiv contor și trasabilitate a utilizării, cuiburi și piese, durată de viață și interval de mentenanță, sarcini de lucru, notițe de modificări și documente externe atașate

Module de bază recomandate

 • Proprietăți tehnice: definire seturi de proprietăți (numerice, text, listă de valori), alocare la articole sau fișiere PDM/DMS, posibilitate de căutare după proprietăți
 • Depozite multiple: numere de lot, de serie, locații de depozitare
 • Modul pentru recepția facturilor de intrare: import din email sau scanare, definire sarcini de verificare (cu comentarii, redirectare etc.), transfer în document de achiziție prin Tokenizer
 • Evaluarea furnizorilor
 • Inventar
 • Producție externă: depozite externe, documente de însoțire a mărfii și raportare
 • Logistică și ambalaje, propuneri de livrare
 • Evaluarea stocurilor și a producției: evaluarea FIFO a stocurilor la o anumită dată, evaluarea FIFO a producției în curs, stabilirea prețului de intrare din producție pe baza calculației estimative a comenzii de producție, transfer în contabilitate
 • Trasabilitatea numerelor de serie
 • Planificarea personalului
 • Mentenanță: planuri de service, piese de schimb și consumabile
 • Controlul calității: gestiune SDV-uri, planuri de control, raportare măsurători
 • Alocarea costurilor interne (între puncte de lucru sau fabrici)
 • Gestiunea elementelor deschise: propuneri de plată și somații
 • DMS (managementul documentelor atașate) cu OCR, coduri de bare, versionare, arhivare și drepturi de acces

Module pentru producția de unicate

 • Customer Relationship Management (CRM): calendar colaborativ, notițe, recontactare, arhivare documente
 • Gestiunea proiectelor și APQP: etape, documente și e-mailuri
 • Managementul sarcinilor: planificare, raportare și facturare
 • Integrare e-mail: preluare cereri de ofertă direct din e-mail, trimitere oferte cu fișiere atașate etc.
 • Ofertare cu șabloane, texte RTF și imagini
 • Product Data Management (PDM) integrat în TimeLine DMS, cu versionare (pentru AutoDesk Inventor, Solid Edge și EPlan)
 • Integrare CAD:
  • importul listei de componente (BOM) din fișiere CAD (.iam/.ipt) sau din Excel
  • Plug-in bidirecțional Inventor: SmartCopy, căutare și înlocuire 3D, CheckIn/CheckOut, editare directă a nomenclatorului de articole din Inventor, fără a necesita pornirea TimeLine ERP
  • revizionare automată a articolelor re-importate, vizualizare/comparare diferențe între versiuni
 • Comenzi de producție multi-nivel, axate pe proiect:
  • preluare BOM importat
  • preluare materiale și subcomponente în documente de achiziție
  • cod de culoare pentru starea execuției/ achiziției
 • Suport AutoDesk Vault
 • Vizualizare 3D pentru fișiere STEP/IGES
 • Planificarea grafică a comenzilor de producție, generală și în detaliu
 • Proces automat APS (Advanced Planning and Scheduling)
 • Raportarea producției: integrare cu coduri de bare, ecrane tactile, dispozitive mobile și web
 • Calculații: antecalculații multi-nivel integrate în procesul de ofertare, definire de formule pentru prefabricate și profile, generator de variante, postcalculații
 • Gestiunea desenelor tehnice: număr, index, descriere și integrare DMS
 • Modalități diverse de facturare: standard, în avans sau în tranșe
 • Business Intelligence/MIS-Toolkit

Module de bază recomandate

 • Proprietăți tehnice: definire seturi de proprietăți (numerice, text, listă de valori), alocare la articole sau fișiere PDM/DMS, posibilitate de căutare după proprietăți
 • Depozite multiple: numere de lot, de serie, locații de depozitare
 • Managementul rețetelor de producție: planuri de lucru multiple, operații și materiale alternative, produse secundare și deșeuri de proces
 • Modul pentru recepția facturilor de intrare: import din email sau scanare, definire sarcini de verificare (cu comentarii, redirectare etc.), transfer în document de achiziție prin Tokenizer
 • Evaluarea furnizorilor
 • Inventar
 • Producție externă
 • Raportarea producției
 • Șarje de proces (pentru turnare sau călire)
 • Calculații: antecalculație și postcalculație
 • Evaluarea stocurilor și a producției: evaluarea FIFO a stocurilor la o anumită dată, evaluarea FIFO a producției în curs, stabilirea prețului de intrare din producție pe baza calculației estimative a comenzii de producție, transfer în contabilitate
 • Captura de date de la mașinile de producție, inclusiv monitor grafic și alerte la inactivitate
 • Mentenanță: planuri de service, piese de schimb și consumabile
 • Certificate de calitate, rapoarte de verificare pentru mostre
 • Planificarea personalului
 • Alocarea costurilor interne (între puncte de lucru sau fabrici)
 • Gestiunea elementelor deschise: propuneri de plată și somații
 • DMS (managementul documentelor atașate) cu OCR, coduri de bare, versionare, arhivare și drepturi de acces

Module pentru producția de mase plastice și piese turnate

 • Date tehnice: atât în nomenclatorul de articole cât și în cel de matrițe și unelte
 • Managementul rețetelor de producție: planuri de lucru multiple, operații și materiale alternative, produse secundare și deșeuri de proces
 • Suport matrițe/unelte la nivelul operație de producție: definire alternativă a timpilor de pregătire și de producție, cicluri de start, număr de cavități etc.
 • Planuri de verificare a achizițiilor, definite în funcție de familia de articole
 • Planificarea grafică a comenzilor de producție:
  • Generală și în detaliu
  • Vizualizare: Gantt sau calendar
  • Niveluri de simulare
  • Planificare alternativă
  • Planificare flexibilă: reasignare mașină, modificare ordine comenzi, fixare, divizare sau contopire cantități din comenzi de producție distincte
 • Proces automat APS (Advanced Planning and Scheduling)
 • Calculul adaosului de preț generat de fluctuația cotațiilor bursiere pentru materiale (metal)
 • Gestiunea matrițelor: inclusiv contor și trasabilitate a utilizării, multinivel, cuiburi și piese, durată de viață și interval de mentenanță, sarcini de lucru, notițe de modificări și documente externe atașate
 • Comenzi de producție cu produse cuplate (pentru matrițe cu multiple cuiburi)
 • Captura de date de la mașinile de injecție, inclusiv monitor grafic și alerte la inactivitate
 • Gestiunea proiectelor și APQP: etape, documente și e-mailuri
 • Controlul calității: gestiune SDV-uri, planuri de control, raportare măsurători