Sari la conținut

Funcții TimeLine ERP

Lista de mai jos conține modulele TimeLine ERP grupate după departament. Pentru o consultare a funcționalității specifice diverselor branșe industriale, vă rugăm să accesați această pagină.

Cuprins

Gestiunea materialelor și a mărfurilor

Date de bază

 • Gestiune parteneri de afaceri: furnizori, clienți și potențiali clienți
 • Verificare după cod TVA
 • Gestiune articole: materiale, semifabricate, articole finite, seturi și sortimente
 • Furnizor principal și alternativi
 • Prețuri generice, de listă sau specifice partenerului de afaceri
 • Prețuri cu interval de valabilitate
 • Scale cantitative și istoric de preț
 • Adaosuri de preț (per kilogram, per bucată, absolut)
 • Unități de măsură alternative și factor de conversie
 • Cantități cu număr de zecimale definit în funcție de unitatea de măsură
 • Gestiunea punctelor de lucru și a fabricilor
 • Gestiunea desenelor tehnice (cu număr, index, descriere și integrare DMS)
 • Proprietăți tehnice: definire seturi de proprietăți (numerice, text, listă de valori), alocare la articole sau fișiere PDM/DMS, posibilitate de căutare după proprietăți
 • Prefabricate și profile, formule de calcul în funcție de format

Achiziție

 • Referate de necesitate
 • Cereri de preț, inclusiv cu link pentru completarea online
 • Comparații între oferte
 • Comenzi de achiziție (inclusiv cu unități de măsură alternative)
 • Comenzi de achiziție succesivă (automotive)
 • Note de intrare recepție
 • Note de intrare recepție fără facturare
 • Facturi de intrare
 • Note de debit
 • Avertizare furnizori
 • Informații despre costurile de aprovizionare (medii, maxime, minime și cele mai recente)
 • Modul pentru recepția facturilor de intrare: import din email sau scanare, definire sarcini de verificare (cu comentarii, redirectare etc.), transfer în document de achiziție prin Tokenizer

Depozitare și logistică

 • Multiple depozite
 • Stoc în prelucrare externă
 • Depozite de consignație (achiziție/vânzare)
 • Locații de depozitare
 • Numere de lot și de serie
 • Ordine de transfer între depozite
 • Note de transfer între depozite
 • Document însoțire marfă
 • Mișcări manuale de stoc, din aplicație, pe web, pe telefoane mobile/tablete, pe calculatoare cu ecran tactil
 • Inventar
 • Propuneri de livrare (FIFO, reambalare)
 • Propuneri de facturare pentru retragerile din depozitele de consignație
 • Liste de încărcare
 • Declarații Intrastat/Extrastat

Gestiunea ambalajelor refolosibile

 • Gestiunea combinată a mărfurilor în ambalaje (SKU)
 • Definire structură de ambalare per partener de afaceri
 • Posibilitate de ambalare și re-ambalare
 • Mutarea automată în/din contul partenerului de afaceri a ambalajelor la livrare
 • Determinarea ambalajelor disponibile

Comenzi electronice și EDI

 • Import manual/automatizat din e-mail sau fișiere PDF/Excel (detalii)
 • EDI compatibil cu standardele ANSI-X12, Odette, VDA, Edifact
 • Mapare flexibilă, bi-direcțională: intrare/ieșire
 • Comenzi și Pick-up-sheets (DELFOR, DELJITPUS)
 • Avize de livrare, facturi, note de credit
 • Verificări logice

Calculul necesarului de material

 • Proces automatizat MRP (Material Requirements Planning)
 • Stoc minim
 • Mărime lot
 • Descompunerea multinivel a rețetei, pe baza necesarului de producție și vânzare
 • Integrarea comenzilor de achiziție deja lansate
 • Timpi de siguranță și de tranzit la reaprovizionare
 • Matricea zilelor lucrătoare, atât pentru firma proprie cât și pentru furnizori
 • Propunere furnizor principal
 • Contopire propuneri distincte într-o singură comandă

Ofertare/CRM

 • Notițe din discuții și recontactare
 • Calendar colaborativ
 • Cereri de ofertă
 • Oferte (cu versionare)
 • Editor RTF integrat (pot fi inserate poze, texte predefinite sau tabele)
 • Motive de refuz și analize periodice
 • Previziuni de comenzi viitoare (cantitativ și valoric)
 • Campanii de informare

Antecalculație de preț pentru produse noi

 • Multinivel
 • Posibilitate de creare din articole șablon sau import listă de componente CAD
 • Definire de formule pentru prefabricate și profile
 • Preluare în documente comerciale, cu posibilitate de transfer a anumitor noduri în poziții separate
 • Generator de variante, cu posibilitatea de a genera calculații diferite în funcție de specificațiile tehnice selectate

Vânzare produse

 • Confirmări de comandă
 • Comenzi succesive (automotive, import EDI)
 • Facturi proforma
 • Facturi simple
 • Facturi directe (cu livrare inclusă)
 • Livrări cumulate într-o singură factură
 • Proces de plată în avans sau în tranșe, cu posibilitatea de stabilire a intervalelor de plată
 • Note de credit
 • Calculul adaosului de preț generat de fluctuația cotațiilor bursiere pentru materiale (metal)

Vânzare servicii

 • Ofertare și vânzare servicii (număr de ore/zile)
 • Tarif orar sau preț paușal
 • Sarcini de lucru și preluare în rapoarte de activitate
 • Facturare după prețul ofertat sau în baza raportării sarcinilor
 • Contracte cu plata recurentă

Agenți de vânzare

 • Matrice de comisioane per client și grupă de articole
 • Maxim trei agenți de vânzare per document comercial
 • Modul pentru calculul comisioanelor
 • Informații statistice și rapoarte

Module informative

 • Explorator grafic de proces cu: trasabilitate documente, vizualizare unificată a documentelor atașate procesului și a sarcinilor definite pentru acesta
 • Propuneri livrare
 • Monitor termene de livrare
 • Propuneri facturare
 • Privire de ansamblu asupra documentelor
 • Informații agregate (KPI)

Producție

Resurse de producție

 • Grupe sau resurse individuale: mașini, angajați, unelte, resurse externe
 • Program de lucru și capacitate finită sau infinită
 • Procent de utilizare
 • Costuri orare

Planuri de lucru și liste de componente

 • Catalog de operații
 • Timpi de producție: timp de pregătire, timp de prelucrare internă, timp de prelucrare externă
 • Atribuirea parametrizabilă a resurselor de producție la operații
 • Resurse și operații alternative
 • Liste de componente
 • Materiale și cantități alternative
 • Rețete generice, per unealtă (articole în cuiburi) sau per articol
 • Retețe multiple: principală și alternative
 • Șabloane și copiere
 • Descompunerea multi-nivel a rețetei
 • Informații despre utilizarea componentei și înlocuirea acesteia

Gestiunea uneltelor

 • Multiple tipuri posibile: forme de injecție, matrițe de turnare etc.
 • Suport la nivelul operație de producție: definire alternativă a timpilor de pregătire și de producție, cicluri de start, număr de cavități etc.
 • Definire unelte și matrițe multinivel
 • Interval de service
 • Blocare pentru mentenanță
 • Avertizare la sfârșitul duratei de viață
 • Jurnal de evenimente
 • Cuiburi/cavități
 • Sarcini de întreținere

Producție externă

 • Resurse externe
 • Tarif pe operație și piesă
 • Depozite externe: mișcări de stoc și consum
 • Documente de însoțire a mărfii
 • Planul zilelor lucrătoare

Gestiunea proiectelor

 • Etape și faze
 • Asociere documente comerciale și notițe
 • Definire sarcini pe etapă
 • Listă de componente proiect
 • Comenzi de producție și raportare
 • Urmărire buget și postcalculație
 • APQP (Advanced Product Quality Planning)

Mentenanță utilaje

 • Piese de schimb și consumabile
 • Planuri de service, cu sarcini
 • Planificarea sarcinilor în calendar
 • Raportarea sarcinilor efectuate

Integrare MES/Industry 4.0

 • Dispozitiv UMI (Universal Machine Interface) pentru captură de date de la mașini și utilaje

Antecalculație și postcalculație

 • Antecalculație de preț pentru produse noi
 • Postcalculație pentru fiecare comandă de producție, cu evaluarea materialului atât după preț mediu cât și FIFO
 • Evaluarea producției în curs

Comenzi de producție

 • Fișe de producție
 • Tipuri de producție posibile: producție de serie, producție articole unice, producție articole cuplate (bazate pe forme/matrițe, în cuiburi)
 • Comenzi multinivel
 • Comenzi în cadrul unui proiect
 • Mărimi de lot și alternative
 • Trasabilitate completă și integrare cu documentele comerciale (confirmări de comandă), respectiv documentele de calitate
 • Posibilitate de transfer a materialelor în comenzi de achiziție
 • Posibilitate de transfer a operațiilor în comenzi de prelucrare externă

Planificarea producției

 • Proces automat APS (Advanced Planning and Scheduling System)
 • Comenzi de planificare și comenzi de producție
 • Planificatoare grafice: Gantt și calendar
 • Planificare generală și în detaliu (detalii)
 • Planificare la nivel de loturi: împărțire cantitate comandă în loturi, unificare loturi provenind din comenzi diferite (serie, paralel, șarjă), planificarea și raportarea acestor loturi
 • Vizualizarea gradului de ocupare a resurselor
 • Niveluri de simulare și planificare pe resurse alternative
 • Available-to-promise (ATP): calculul termenului de livrare direct în momentul introducerii comenzii client

Raportarea producției

 • Din aplicație, pe web, pe telefoane mobile/tablete, pe calculatoare cu ecran tactil, amplasate în producție (detalii)
 • Raportare de timp și cantitate
 • Raportare de piese rebut sau blocate pentru controlul calității
 • Raportare de timpi de defecțiune și inactivitate a utilajelor
 • Raportare loturi planificate, în funcție de specific (serie, paralel, șarjă)
 • Statistici periodice per angajat, mașină etc.
 • Integrare cu cititoare de coduri de bare și alte dispozitive
 • Șarje de proces (de ex. pentru topire sau călire)
 • Trasabilitate completă de la materia primă la produsul finit

Integrare CAD/PDM

 • Interfață import din AutoDesk Inventor, AutoDesk Vault, SolidWorks și EPlan
 • Import listă componente din sisteme CAD pentru a genera articole
 • PDM pentru fișiere CAD prin TimeLine DMS
 • Revizionare automată a articolelor re-importate
 • Proprietăți tehnice și căutare după acestea
 • Mapări la căi diferite în rețea, blacklist
 • Transfer de ansamble CAD (multinivel) în articole multiple sau în comenzi de producție multinivel
 • Vizualizare fișiere STEP
 • Plugin Inventor (bidirecțional): SmartCopy, căutare și înlocuire 3D, CheckIn, CheckOut, editare directă a nomenclatorului de articole din Inventor, fără a necesita pornirea TimeLine ERP

Controlul calității

Managementul reclamațiilor

 • Reclamații de la clienți și către furnizori
 • Reclamații interne (inter-departament)
 • Formular 8D
 • Statistici

Evaluarea furnizorilor

 • Criterii (soft/hard facts) configurabile
 • Scoruri
 • Evaluarea automată a respectării termenelor și cantităților livrate
 • Evaluare calitate (PPM), număr de reclamații, timpi de reacție 3D, 8D și total
 • Evaluare serviciu de suport clienți
 • Nivel de certificare pentru QM și mediu
 • Rapoarte și informații

Certificate de calitate

 • Certificate de calitate
 • Rapoarte de verificare pentru mostre și piese noi
 • Colectarea automată a datelor din comenzi de verificare

Gestiunea SDV-urilor

 • Blocare pentru calibrare
 • Locația în care se află
 • Intervale de calibrare și alerte
 • Istoric al modificărilor și notițe

Planuri și comenzi de verificare

 • Planuri și comenzi de verificare legate de planuri de lucru și comenzi de producție
 • Planuri de verificare a achizițiilor
 • Planuri generice, pe articol sau pe familia de articole
 • Eșantioane și măsurători
 • Verificarea achizițiilor (AQL)
 • Informații statistice (OEE, PPM, FMEA)

Reprelucrare

 • Fișe de neconformități
 • Comenzi de producție de reprelucrare
 • Transferul cantității blocate în circulație, rebut sau comandă de reprelucrare

Gestiunea personalului

Date de bază

 • Nomenclator angajați, cu informații despre zilele de concediu
 • Scheme multiple pentru schimburile de lucru (săptămânale sau rulante)
 • Zile libere legale

Pontaj

 • Modul de pontaj
 • Importul datelor brute de la sisteme de pontaj externe

Planificarea personalului

 • Modul de planificare a prezenței

Analiza datelor

 • Analiza și evaluarea datelor brute
 • Comparație între planificare și timpul de lucru pontat
 • Calcul ore suplimentare
 • Posibilitate de comparație cu raportările din producție
Planificarea personalului

Contabilitate financiară

Date de bază

 • Informații preluate din celelalte departamente (achiziție, stocuri, producție, vânzare)
 • Plan de conturi editabil
 • Conturi sintetice
 • Exercițiu financiar și perioade
 • Nomenclator bănci
 • Definiții multiple de bilanț și balanță de verificare
 • Șabloane multiple de profit și pierderi
 • Centre și purtătoare de cost

Registre

 • Registru de intrare/ieșire facturi
 • Registru de intrare/ieșire plăți
 • Diverse înregistrări casă/bancă
 • Transfer conturi sintetice

Module specifice

 • Alocare elemente deschise
 • Plăți (casă/bancă)
 • Înregistrări contabile manuale

Export

 • Export fișier de plăți SEPA
 • Export în format eFactura (RO)
 • Export în format SAF-T (RO)
 • Export către programe de contabilitate dedicate
 • Posibilitatea de arhivare a datelor

Module informative și evaluare

 • Jurnal de cumpărări/vânzări
 • Sume și liste solduri
 • Fișe de cont
 • Liste de recepție și consum
 • Somații de plată în funcție de scadență
 • Propuneri de plată furnizori
 • Evaluarea FIFO a stocurilor la o anumită dată
 • Evaluarea FIFO a producției în curs
 • Stabilirea prețului de intrare din producție pe baza calculației estimative a comenzii de producție
 • Postcalculația comenzilor de producție
 • Alocarea costurilor interne (între puncte de lucru sau fabrici)

Declarații fiscale și rapoarte

 • Declarații TVA (390, 394 etc.)
 • Declarații recapitulative
 • Declarația D406 (SAF-T)
 • Bilanț
 • Profit și pierdere

Integrare cu băncile (EBICS)

 • Export fișiere SEPA
 • Import extras de cont
 • Direct debit
 • Transfer credit

Funcții de bază

E-mail

 • Client de e-mail integrat
 • Integrare cu documentele comerciale și procesele de afaceri
 • Posibilitate de partajare între angajați
 • Suport pentru Exchange Web Services și event-uri IMAP

Sarcini de lucru

 • Posibilitate de asociere cu mai mulți angajați
 • Timp estimat, data planificării
 • Raportarea sarcinilor
 • Posibilitate de facturare către terți

Multilingv

 • Interfață tradusă în multiple limbi (română, engleză, germană etc.)
 • Formularele și documentele pot fi traduse automat în funcție de limba selectată pentru comunicarea cu fiecare partener de afaceri în parte (de ex. aceeași factură poate apărea în engleză sau în română pentru clienți diferiți)

Import/Export

 • Orice tabel poate fi exportat în format Excel
 • Orice raport poate fi exportat ca PDF
 • Posibilitate de interfațare cu multiple alte sisteme, inclusiv la cerere

Funcții de sistem

 • Acces concurențial la informații: deschiderea modulelor în mod de citire și blocarea datelor doar când se încearcă modificarea acestora
 • Gestiune drepturi utilizatori
 • Update automat pe toate stațiile de lucru
 • Servicii programate pe server (de ex. import curs valutar, rulare MRP/APS, generare rapoarte)
 • Comunicație securizată client-server prin tunel VPN inclus (standard TLS 1.3, port 443 – nu trebuie reconfigurat firewall-ul)

Managementul documentelor

 • Fiecărui obiect din program (de ex. articol, client, comandă) i se pot atașa documente externe în orice format
 • Documentele sunt stocate securizat pe server
 • Drepturi de acces definite per utilizator
 • Funcție de arhivare a documentelor/e-mailurilor pentru un număr de ani
 • Funcție de versionare
 • Căutare în conținutul documentelor atașate
 • Integrare OCR/Barcode
 • Creare de documente comerciale pe baza fișierelor primite și a profilelor definite (OCR-Tokenizer)
 • Import automat
 • Certificat în Germania

Workflow grafic

 • Editor grafic pentru definirea proceselor de lucru
 • Posibilitate de programare a condițiilor logice în funcție de cerințele individuale de business
 • Stare WFL în obiectele de business (documente, comenzi de producție, articole etc.)

Calendar colaborativ

 • Calendar colaborativ, pentru a stabili întâlniri comune între mai mulți angajați
 • Integrare cu informațiile despre partenerii de afaceri
 • Întâlniri repetitive
 • Compatibil CalDAV

Business Intelligence/MIS-Toolkit

 • Editor SQL integrat
 • Generator de rapoarte integrat
 • Analize pivot, inclusiv pe seturi mari de date
 • Balanced Scorecard (MIS)
 • TimeLine Developer
DMS